A. Hoạt động cơ bản – Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu>

Bài viết này nằm trong seri: Viết đoạn văn ngắn nói về phương tiện giao thông mới nhất 2022 do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tạo Bài trình chiếu có chủ đề Phương tiện giao thông, gồm hai trang:

a-hoat-dong-co-ban-bai-3-tao-hieu-ung-cho-van-ban-trong-trang-trinh-chieu
A. Hoạt động cơ bản – Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu>

– Trang 1: Tên chủ đề có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 40

– Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thông mà em thích (có hình minh họa phương tiện đó)

b) Lưu bài trình chiếu có tên là Phương tiện giao thông vào thư mục của em trên máy tính

a-hoat-dong-co-ban-bai-3-tao-hieu-ung-cho-van-ban-trong-trang-trinh-chieu
A. Hoạt động cơ bản – Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu>

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Nháy chọn vào biểu tượng PowerPoint trên màn hình máy tính để khởi động phầm mềm

Bước 2. Em nháy chọn vào New Slide

a-hoat-dong-co-ban-bai-3-tao-hieu-ung-cho-van-ban-trong-trang-trinh-chieu
A. Hoạt động cơ bản – Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu>

Bước 3: 

– Trang 1: Em nhập text.

Em bôi đen nội dung, nháy chọn vào  và chọn font chữ Times New Roman

Em bôi đen nội dung, nháy chọn vào  và chọn cỡ chữ 40

– Trang 2: Em có thể làm như sau: 

b)

Em nháy chọn File -> Save as -> Mở thư mục của em-> chọn Save

Câu 2

Tạo hiệu ứng chuyển động

Thực hiện tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiều Phương tiện giao thông đã tạo ở hoạt động 1 theo hướng dẫn 

a) Hiệu ứng chuyển động cơ bản

b) Hiệu ứng chuyển động nâng cao

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện theo hướng dẫn.

Câu 3

Tạo hiệu ứng âm thanh, thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng

Loigiaihay.com

Related Posts

A. Hoạt động cơ bản – Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu>