Các kim loại 5 và 6 dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân

Bài viết này nằm trong seri: 10 điều Kim loại Na dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân là độ nên xem do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Bài viết này nằm trong seri: 10 điều Kim loại Na dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân là độ nên xem do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Cho các phát biểu sau: (1) Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân; (2) Các kim loại khác nhau đều thể hiện tính chất hóa học khác nhau; (3) Phương pháp điện phân dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag; (4) Kim loại beri (Be) được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn; (5) Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng; (6) Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.

Số phát biểu đúng là

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

cac-kim-loai-5-va-6-dung-lam-chat-trao-doi-nhiet-trong-mot-vai-loai-lo-phan-ung-hat-nhan
Các kim loại 5 và 6 dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
 • Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  cac-kim-loai-5-va-6-dung-lam-chat-trao-doi-nhiet-trong-mot-vai-loai-lo-phan-ung-hat-nhan
  Các kim loại 5 và 6 dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân

  Giá trị của a là 

 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y [X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z]. Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là


Xem thêm »

Hỏi: Cho các phát biểu sau: [1] Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân; [2] Các kim loại khác nhau đều thể hiện tính chất hóa học khác nhau; [3] Phương pháp điện phân dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag; [4] Kim loại beri [Be] được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn; [5] Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng; [6] Bột Al$_{2}$O$_{3}$ có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài. Số phát biểu đúng là A. 6 B. 4 C. 3

cac-kim-loai-5-va-6-dung-lam-chat-trao-doi-nhiet-trong-mot-vai-loai-lo-phan-ung-hat-nhan
Các kim loại 5 và 6 dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân

D. 5

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Cho các phát biểu sau:

[1] Li là kim loại nhẹ hơn nước.

[2] Al là nguyên tố kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái đất.

[3] Hầu hết các loại nước tự nhiên như nước ao, hồ, sông, suối, nước ngầm, … đều là nước cứng.

[4] Khi cho Al và Cr tác dụng với HCl thì ion kim loại trong muối thu được đều có điện tích là 3+.

[5] Muối sunfat trung hòa của các kim loại kiềm và nhôm đều có pH = 7.

[6] Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

Số phát biểu đúng là

A. 4                      

B. 2                      

C. 5                      

D. 3

Cho các phát biểu sau: [1] Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân; [2] Các kim loại khác nhau đều có tính dẫn điện khác nhau; [3] Các kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag được tinh chế bằng phương pháp điện phân. [4] Kim loại beri [Be] được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn; [5] Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng; [6] Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.

Số phát biểu đúng là.

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Cho các phát biểu sau: [1] Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân; [2] Các kim loại khác nhau đều thể hiện tính chất hóa học khác nhau; [3] Phương pháp điện phân dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag; [4] Kim loại beri [Be] được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn; [5] Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng; [6] Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.

Số phát biểu đúng là

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

Cho các phát biểu sau:

1, Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất.

2, So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử lớn hơn.

3, Tất cả các nguyên tố trong các phân nhóm phụ của bảng tuần hoàn đều là các kim loại.

4, Để tinh chế vàng từ vàng thô [lẫn tạp chất] bằng phương pháp điện phân, người ta dùng vàng thô làm catot.

5, Tôn là vật liệu gồm sắt được mạ một lớp thiếc mỏng để bảo vệ khỏi ăn mòn.

6, Vai trò chính của criolit trong quá trình sản xuất Al là làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al3.

7, Một số kim loại kiềm thổ như Ba, Ca được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Video liên quan

Đề bài:

      A. Hg.                      B. Na                         C. Li.                     D. Cs.

B

Trong các phát biểu sau : (1) K, Na được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân. (2) Kim loại Mg được ứng dụng nhiều chất trong số các kim loại kiềm thổ. (3) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. (4) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao. (5)Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. (6) Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

Đáp án chính xác

C. 5

D. 2

Xem lời giải

Related Posts

Các kim loại 5 và 6 dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân