Phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh

Bài viết này nằm trong seri: Viết đoạn văn ngắn nói về phương tiện giao thông mới nhất 2022 do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn
Write an essay about the advantages and disavantages of – Viết một bài văn về lợi ích và bất tiện của phương tiện công cộng.

Viết đoạn văn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Viết 1 đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

phuong-tien-giao-thong-cong-cong-bang-tieng-anh
Phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh

Lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Lợi ích của việc sử dụng phương tiện cá nhân

Write an essay about the advantages and disadvantages of public transport

phuong-tien-giao-thong-cong-cong-bang-tieng-anh
Phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh

Lợi ích của việc đi xe máy bằng tiếng Anh

Bất lợi của phương tiện công cộng

Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thông mà em biết

phuong-tien-giao-thong-cong-cong-bang-tieng-anh
Phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh

BÀI LUẬN TIẾNG ANH SỞ THÍCH LEO NÚI.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NIỀM ĐAM MÊ NHẢY MÚA.

Một Số Mẫu Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Hàn.

Tổng Hợp Các Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp.

Bí Quyết Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn.

Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Hàn.

BÀI LUẬN MIÊU TẢ BỐ BẰNG TIẾNG ANH.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ THIẾT KẾ.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Bác Sĩ.

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH CHƠI BÓNG CHUYỀN.

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ MÔN THỂ THAO YÊU THÍCH …

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ SỰ BẤT TIỆN…

MY HOBBIES. VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH CỦ…

BÀI LUẬN VIẾT VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐI XE ĐẠP BẰNG T…

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT.

Viết Email Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh Đơn Giản.

GIỚI THIỆU HỒ HOÀN KIẾM BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU VỀ LĂNG BÁC BẰNG TIẾNG NHẬT.

GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH BẰNG TIẾNG NHẬT.

Viết Một Bức Thư Mời Bạn Đến Dự Tiệc Bằng Tiếng Anh.

MIÊU TẢ MÙA ĐÔNG BẰNG TIẾNG HÀN.

Write an essay about the advantages and disavantages of public transport. 

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ SỰ BẤT TIỆN CỦA PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG.


Nowadays, people have many choices of commuting to work including public transport. However, it’s not always the best solution at all. Let’s consider its pros and cons.

It’s the fact that public transport has many benefits. Firstly, using bus, train,… save you an amount of money. Imagine you drive a private car or motorbike, you must pay for not only the cost of petrol but also the regular maintenance fee. Furthermore, the price of buying one car or motorbike is expensive itself. Bus, tram,… is for everyone, even the lowest-income people. Another advantage I want to mention is that using public vehicle is a method to reduce air pollution and traffic jams. Especially in the city, where the number of vehicles increasing makes the road crowded, the public transport system is developed to deal with traffic jam and reduce the pollutant released by petrol-run vehicles.

On the other hand, there are some disadvantages with . The problem that confuse people most is that it wastes time. Usually, people need to wait for some minutes to catch a bus a train, so they need to be punctually in order not to miss is. In some crowded cities, buses meet difficulties moving among so many vehicle, so people have to wait for quite a long time before the buses come, which annoy them and cause them to be late for schools or work. Besides, as I mentioned above, the fares are cheap so many people want to use it, sometimes it is crowded that it is impossible to breath and convenient for the pick pocket criminals to commit crime.

In conclusion, there are both positive and negative aspects of the using public transportation. Personally, I still believe that public transport is advantageous when the government build a modern public transport system to avoid the drawbacks.

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ SỰ BẤT TIỆN CỦA PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG.


Ngày nay, mọi người có nhiều lựa chọn đi lại để làm việc bao gồm cả phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, đó không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất. Hãy xem ưu và khuyết điểm của nó là gì.

Thực tế là phương tiện giao thông công cộng có nhiều lợi ích. Thứ nhất, sử dụng xe buýt, xe lửa,… giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền. Hãy tưởng tượng bạn lái một chiếc xe hơi hoặc xe máy riêng, bạn phải trả tiền cho không chỉ chi phí xăng dầu mà còn phí bảo dưỡng. Hơn nữa, giá mua một chiếc xe hơi hoặc xe máy đắt tiền. Xe buýt, xe điện,… dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người có thu nhập thấp nhất. Một ưu điểm khác mà tôi muốn đề cập là sử dụng phương tiện công cộng là phương pháp để giảm không khí và ùn tắc giao thông. Đặc biệt là trong thành phố, nơi số lượng xe gia tăng làm cho đường lúc nào cũng đông, hệ thống giao thông công cộng được phát triển để xử lý kẹt xe và giảm chất ô nhiễm thải ra bởi xe chạy bằng xăng.

Mặt khác, có một số nhược điểm với giao thông công cộng. Vấn đề khiến mọi người bối rối nhất là nó lãng phí thời gian. Thông thường, mọi người cần phải chờ một vài phút để bắt xe buýt hay một chuyến tàu, vì vậy họ cần phải đúng giờ để không bỏ lỡ. Ở một số thành phố đông đúc, xe buýt gặp khó khăn khi di chuyển giữa rất nhiều xe cộ, vì vậy mọi người phải đợi khá lâu trước khi xe buýt đến, điều này gây phiền hà cho họ và khiến họ trễ học hoặc trễ giờ làm việc. Bên cạnh đó, như tôi đã đề cập ở trên, giá vé rất rẻ nên rất nhiều người muốn sử dụng nó, đôi khi nó đông đúc đến mức không thể thở và thuận tiện cho tội phạm móc túi.

Tóm lại, có cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của việc sử dụng giao thông công cộng. Cá nhân, tôi vẫn tin rằng giao thông công cộng là thuận lợi khi chính phủ xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại để tránh những mặt hạn chế.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ SỞ THÍCH LÀM VƯỜN.

Mẫu Câu Tiếng Pháp Cần Biết Khi Đi Du Lịch.

BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP KỂ VỀ CHUYẾN DU LỊCH.

BÀI VIẾT TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN.

CÁC TIPS LUYỆN VIẾT TIẾNG PHÁP CHO BÀI THI DELF.

Cách Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp.

Giới Thiệu Tên Các Địa Danh Ở Bằng Tiếng Pháp.

TẢ PHÒNG NGỦ CỦA CHÚNG TA BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Đoạn Văn Miêu Tả Người Bạn Thân Bằng Tiếng Pháp.

GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Về Ngày Chủ Nhật Bằng Tiếng Pháp.

VIẾT VỀ KỲ NGHỈ HÈ ĐÁNG NHỚ BẰNG TIẾNG PHÁP.

Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp – Ma journée

VIẾT VỀ NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG PHÁP.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA…

VIẾT VỀ MÙA ĐÔNG HÀ NỘI BẰNG TIẾNG ANH.

VIẾT VỀ THỜI GIAN RẢNH RỖI BẰNG TIẾNG ANH.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LÀM VIỆC NHÓM.

tag tìm kiếm:

Viết đoạn văn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Viết 1 đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông bằng tiếng Anh

Lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Lợi ích của việc sử dụng phương tiện cá nhân

Write an essay about the advantages and disadvantages of public transport

Lợi ích của việc đi xe máy bằng tiếng Anh

Bất lợi của phương tiện công cộng

Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thông mà em biết

Related Posts

Related Posts

Phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh