VBT Địa Lý 9 – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Bài viết này nằm trong seri: Top 8 bài viết Giải VBT địa 9 tập 2 do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Nội dung chính

Bài viết này nằm trong seri: Top 8 bài viết Giải VBT địa 9 tập 2 do đội ngũ xây dựng website Wiki cuộc sống Việt biên soạn

Giải VBT địa lớp 9 với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các chương và các trang

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 15. Thương mại và du lịch

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 20. Vùng đồng bằng sông Hồng

Bài 21. Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 36. Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo (tiếp theo)

Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Related Posts

VBT Địa Lý 9 – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt