Xây dựng chương trình quản lý bán hàng bằng C#

Xây dựng chương trình quản lý bán hàng bằng C#

Giới thiệu Với sự ra đời của .Net và Visual Studio của Microsoft, việc xây dựng một chương trình quản lý với cơ sở dữ liệu đã đơn giản hơn…
Có nên nới bội chi và tăng vay nợ để phục hồi kinh tế?

Có nên nới bội chi và tăng vay nợ để phục hồi kinh tế?

Năm 2021 nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công năm 2021 và dự kiến năm 2022 gửi các Đại…

9 điều python format percentage to 2 decimal places hay nhất

Python: Format a number with a percentage – w3resource Aug 19, 2022 … Python Code: x = 0.25 y = -0.25 print("nOriginal Number: ", x) print("Formatted Number with percentage: "+"{:.2%}".format(x)); ……

Top 8 Nên học ngôn ngữ lập trình nào bạn cần biết

Sinh viên nên học ngôn ngữ lập trình nào để tạo lợi thế khi xin việc? Feb 5, 2021 … – Progate: Đây là trang web học lập trình dành…

Top 4 Tự học lập trình PHP mới nhất

Học lập trình PHP và một số lưu ý cần biết – Lập Trình Viên Quốc Tế … Aug 22, 2018 … Khi muốn học lập trình PHP, nhiều người…

Join first two elements in a list python

I have this list of lists: listoflist = [['BOTOS', 'AUGUSTIN', 14, 'March 2016', 600, 'ALOCATIA'], ['HENDRE', 'AUGUSTIN', 14, 'February 2015', 600, 'ALOCATIA']] ^^ That was just a example, I will…

How do you make a dendrogram in python?

Basic Dendrogram¶ A dendrogram is a diagram representing a tree. The figure factory called create_dendrogram performs hierarchical clustering on data and represents the resulting tree. Values on the tree depth…

How do you pass a list of strings in sql query in python?

How to pass a python list of strings to SQL query such as select * from table where name in (names_from_python_list) where names_from_python_list is comma separated strings from python list?…

Hướng dẫn typing union python

New in version 3.5. Nội dung chính Relevant PEPs¶ Type aliases¶ User-defined generic types¶ The Any type¶ Nominal vs structural subtyping¶ Module contents¶ Special typing primitives¶ Generic concrete collections¶ Abstract…

Top 9 bài viết Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hay nhất

Top 10 ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay Oct 19, 2021 … JavaScript là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay. Ngôn ngữ…
Xây dựng chương trình quản lý bán hàng bằng C#